Proyecto Comedor Popular

Jeg har blitt kontaktet av pastor Andres Gutierrez Y. med forespørsel om å finansiere et leksehjelp- og middagprosjekt. Prosjektet er planlagt lagt under den lokale pinsemenigheten i El Paso utenfor Cochabamba (Bolivia) hvor Andres er pastor, til fordel for elever ved den lokale skolen.

Jeg har sagt til Andres at jeg ikke kan ta på meg ansvaret for finansieringen, fordi jeg ikke vil ha kapasitet til dette i tillegg til mitt engasjement i Prosjekt nytt håp. I tillegg har jeg allerede reklamertbrukt for så og si alle mine tenkelige og utenkelige kontakter for støtte til Prosjekt nytt håp, så hvem skulle jeg i tilfelle spørre om å støtte dette prosjektet?

Derfor vil jeg nå på vegne av Andres etterlyse noen som ville være interessert i å dra i gang finansieringen av prosjektet. Jeg legger ved en kopi av prosjektbeskrivelsen her. Dette er det dokumentet jeg har fått overlevert av Andres. Jeg har ikke tatt meg bryet med å oversette det til norsk fordi jeg regner prosjektbeskrivelsen som et utkast, og fordi mange av de jeg henvender meg til kan spansk. Dersom noen skulle etterlyse en oversatt versjon vil jeg forsøke å få dette gjort.

Prosjektet har et budsjett på ca kr 10.000,– i måneden, litt avhengig av veklingskursene. Menigheten i El Paso dekker en del av oppstartskostnadene, men jeg regner med at det vil komme en del ekstra kostnader innledningsvis. Det er lagt opp til at prosjektet skal fungere fem dager i uken. Ut fra erfaringer vi og andre har gjort tror jeg dette er litt optimistisk, og vi vil råde Andres til å legge opp til å starte opp med tre dager i uken. Jeg regner med at om han tar imot dette rådet vil driftsutgiftene reduseres tilsvarende.

Som en teaser for den som skulle være i tvil vil jeg minne om at dette er et prosjekt som springer ut fra et konkret behov. Det vil gi ytterligere legitimitet overfor eventuelle bidragsytere at prosjektet drives av troverdige i lokalbefolkningen og ikke er et resultat av nordmenn med for mye penger og for dårlig samvittighet som ønsker å bøte på begge deler med å pøste på med penger til ett eller annet godt formål. Jeg kan også bekrefte ut fra både hva jeg har hørt og sett at det ikke er vanlig at bolivianske menigheter driver sosialt arbeid. Derfor synes jeg det er kjempeflott når dette skjer, og jeg har et sterkt ønske om at det skal lykkes.

Jeg regner støtte til og oppfølging av dette prosjektet som et ideelt misjonsprosjekt for én eller flere menigheter. Innsamling til prosjektet ser jeg for meg kan legges inn under en menighet, eller det kan etableres en egen organisasjon for dette. Det sistnevnte har jeg en del erfaring med fra Prosjekt nytt håp, og bidrar gjerne med våre erfaringer og kunnskap. En annen innfallsvinkel ville være at privatpersoner tar tak og etablerer en organisasjon som i neste omgang søker støtte fra enkeltpersoner og menigheter. Også dette vil jeg kunne hjelpe til med, men jeg ønsker ikke selv en hovedrolle da jeg allerede er styreleder i Prosjekt nytt håp.

Den som vil ta ansvar for eller på annen måte bidra til prosjektet kan ta kontakt med meg på epost niklas@sunnhordvik.com, så vil jeg formidle dette videre til Andres. Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til samme adresse. Jeg har veldig stor tro på prosjektet, både når det gjelder viktighet og gjennomførbarhet. Om ikke det var for mitt nevnte engasjement skulle jeg gjerne ha organisert dette selv. Derfor håper jeg at noen vil la seg overbevise og ta det videre.

Denne siden vil oppdateres etterhvert som ting forhåpentligvis utvikler seg.